Orman ve 6831/2-b Kadastrosu

02/08/2013 tarihli ve 28726 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 Sayılı Kanunla 3402 Sayılı Kanuna eklenen Ek 5 inci maddesi "'Kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39 uncu maddelerde yer alan esaslar çerçevesinde kadastroya tabi tutulur. " hükmü gereğince, kadastrosu/tapulaması tamamlanmış çalışma alanlarında, çalışma alanı sınırı içinde veya dışında henüz orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmadığı belirlenmiş sahadaki öncelikle ormanların idari sınırlar dikkate alınarak sınırı içinde kaldığı köy veya mahalleden kadastrosunun yapılması,

2015 Yılı 3402/EK-5 Orman Kadastrosu (planlanan) programı için aşağıdaki linki tıklayınız.