Salı, 01 Ağustos 2017 08:27

Müdürlüğümüz Osmancık Kadastro Birimi 2/B Çalışması

 osman1

Müdürlüğümüz Osmancık Kadastro Birimi 2/B çalışması tamamlanarak Osmancık, Dodurga Tapu ve Osmancık, Dodurga Mal Müdürlüklerine devri yapıldı.

Müdürlüğümüz Osmancık Kadastro Birimince Çorum İli Osmancık İlçesinin Pelitçik,Aydın,Yukarızeytin, ve Kamil Köyleri ile Dodurga İlçesinin Akkaya ve Kirenci Köylerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun EK:4 ncü maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre Maliye Hazinesi adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu, kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı hususlarının Kadastro tutanağında açıklanarak beyanlar hanesinde gösterilmesi suretiyle yapılan Kadastro çalışmalarında Çorum İli Osmancık İlçesi Kadastro Birimi Yetki alanında Pelitçik Köyünde 13 parsel 65 dönüm, Aydın Köyünde 108 Parsel 341 dönüm, Yukarızeytin Köyünde 102 parsel 338 dönüm , Kamil Köyünde 159 parsel 881 dönüm olmak üzere toplam 1625 dönümlük alan içerisinde 382 adet parsel ile, Çorum İli Osmancık Kadastro Birimi yetki alanında Dodurga İlçesi Akkaya Köyünde 241 parsel 735 dönüm ve Kirenci Köyünde 74 parsel 155 dönüm olmak üzere toplam 890 dönümlük alan içerisinde 315 adet parselin tespiti ile 2016 yılı çalışma programı gerçekleştirilmiş, 2/B parselleri ilgili tapu kütüklerine tescilleri yapılarak emeği geçen Müdürlüğümüz personellerine teşekkür edilmiştir.

Tamamlanan çalışmanın ardından Müdürlüğümüz Osmancık Kadastro Birim Sorumlusu Kontrol Mühendisi Sedat ÖZTÜRK tarafından Osmancık İlçesi Pelitçik,Aydın,Yukarızeytin ve Kamil Köylerinin birlik dosyası ve Kadastro tutanakları Osmancık Tapu Müdürü Zekayi KARACA'ya, Tapu senetleri Osmancık Mal Müdürlüğüne, Dodurga İlçesinin Akkaya ve Kirenci Köylerine ait birlik dosyası ve Kadastro tutanakları Dodurga Tapu Müdürü Ali HAYKIR'a, Tapu senetleri de Dodurga Malmüdürlüğüne teslim edilerek devirleri yapılmıştır.